Dakbedekking vervangen

Groene dakbedekking

Groen, omdat het isoleert, water buffert en gezond is

Steeds vaker kiezen onze opdrachtgevers voor een groene dakbedekking; een dak dat bedekt is met planten. Daarbij gaat het niet direct om dak dat als tuin dienst doet. Veel vaker is het een groene bedekking die puur als bescherming van het gebouw eronder fungeert.

Afhankelijk van het type beplanting en het concept, kunnen we onderscheid maken in extensieve en intensieve groendaken. Intensieve groendaken of daktuinen bestaan, net als gewone tuinen, uit grassen, kruiden, struiken en soms zelfs bomen. Deze kunnen we alleen aanleggen als de bouwkundige staat van het gebouw voldoende stevig is. Extensieve groendaken of vegetatiedaken hebben een begroeiing die bestaat uit mossen, vetplanten (sedums) en kruiden. Deze zijn eenvoudig te onderhouden, maar niet bedoeld om te belopen. Wel zijn ze licht(er) in gewicht.

Opvallende voordelen

Een groene dakbedekking kent enkele opvallende en mooie voordelen. Zo draagt een groen dak bij aan een beter waterbeheer. Een dak met planten fungeert als regenwaterbuffer bij hevige stortbuien, zodat goten en rioolputten minder snel overlopen. Ook zorgt een groen dak voor warmte- en geluidisolatie voor het gebouw dat zich onder het dak bevindt. Op drukke plekken in steden of bij vliegvelden, maar ook in het buitengebied, hebben woningen hier veel voordeel van. Daarnaast draagt een groen dak bij aan de biodiversiteit van een gebied.

Langer leven

Ook kan een goed aangelegde, groene dakbedekking zorgen voor een verlenging van de levensduur van een dak. Tot slot, maar zeker niet in de laatste plaatst, leidt dit type dak ook tot een totale verbetering van onze leefomgeving. De planten zorgen namelijk voor opname van CO2 en fijn stof, wat de gezondheid van mensen ten goede komt.

Meer informatie? Onze deskundige medewerkers komen graag bij u langs voor een persoonlijk advies. Bel 010 - 850 12 00.


Dakbedekking vervangen - Rotterdam e.o.